Insuline en glucose nader bekeken

Glucose en insuline spelen een belangrijke rol in ons lichaam. Voeding heeft een grote invloed op de glucose en insuline niveaus in ons lichaam. Verkeerde voeding kan ertoe leiden dat er een disbalans ontstaat tussen de hoeveelheid insuline en glucose. Dit kan ertoe leiden dat er diabetes type 2 ontstaat wat weer kan leiden tot hart- en vaatziekten.

In dit artikel lees je:

Wat insuline is en hoe insuline ontstaat

Kort gezegd is insuline een hormoon dat er voor zorgt dat de processen in ons lichaam goed functioneren. Zo regelt insuline de glucosestofwisseling. Dit is nodig om het lichaam van energie te voorzien. Deze energie is afkomstig uit glucose, ook wel bloedsuiker genoemd. Zonder insuline heeft het lichaam niets aan glucose en komt er geen energie vrij.

Insuline wordt aangemaakt door de alvleesklier. Zodra je gaat eten zal het lichaam insuline aanmaken.

Insuline is nodig om glucose om te zetten in energie. Het is een soort vervoersmiddel dat er voor zorgt dat energie door ons lichaam wordt vervoerd. Deze energie hebben we nodig om te leven.

Wat glucose is en hoe glucose ontstaat

Glucose is een belangrijke brandstof die alleen door verbranding energie oplevert als er voldoende insuline beschikbaar is. Glucose is afkomstig uit koolhydraten. De hoeveelheid glucose aanwezig in het lichaam bepaalt het bloedsuikerspiegel.

Ons lichaam houdt zelf dit bloedsuikerspiegel bij. Wordt deze te hoog dan maakt het lichaam insuline aan om het af te voeren.

Glucose is de benzine voor ons lichaam. Zonder glucose heeft het lichaam geen energie en kan het niet functioneren. Glucose valt in de categorie koolhydraten, is een vorm van suiker en wordt ook wel dextrose genoemd.

Waarom glucose insuline nodig heeft

Na een (koolhydraatrijke) maaltijd stijgt de glucose spiegel waarna het lichaam insuline aanmaakt. De insuline zorgt ervoor dat de glucose vervoert wordt naar de cellen waarin de glucose verbrand wordt en zet deze cellen ook open zodat de glucose naar binnen kan.

Glucose dat niet direct nodig is om energie te leveren wordt voor een klein deel opgeslagen in de spieren. Opslag vindt voor het grootste deel plaats in de lever. Opgeslagen glucose heet dan geen glucose meer maar glycogeen.

De opslagruimte voor glycogeen is echter maar beperkt. Is er geen ruimte meer in de spieren of lever dan wordt glucose omgezet in vet zodat het later als nog gebruikt kan worden.

Is er te weinig glucose aanwezig dan maakt de alvleesklier glucagon aan. Ook glucagon is een hormoon. Het zorgt dat opgeslagen glucose vrijkomt en er dus energie beschikbaar komt.

Insuline is nodig om glucose om te zetten in energie en het bloedsuikerspiegel in balans te houden. Te veel glucose kan beperkt worden opgeslagen in het lichaam (spieren en lever). De rest van de glucose wordt opgeslagen als vet.

Wat gebeurd er als het lichaam structureel te veel glucose binnenkrijgt?

Bij gezonde mensen maakt het lichaam precies genoeg insuline aan om de glucose te vervoeren en af te breken. Als mensen diabetes hebben wordt er te weinig of zelfs geen insuline aangemaakt waardoor de glucose niet afgevoerd kan worden en de bloedsuiker onverminderd hoog blijft.

Als de alvleesklier geen insuline aanmaakt spreken we van diabetes type 1. Dit komt veel minder voor dan diabetes 2 waarbij de alvleesklier te weinig insuline aanmaakt. Diabetes type 2 is veelal het gevolg van overgewicht veroorzaakt door ongezond eten (teveel verzadigde vetten en teveel slechte koolhydraten).

Als er te veel glucose aanwezig is in het lichaam heeft dit een aantal vervelende gevolgen. Het lichaam zoekt andere manieren om de glucose af te voeren, bijvoorbeeld via de urine. Dit verklaart waarom mensen dorst krijgen bij een teveel aan glucose. Verder kunnen mensen zich beroerd, moe en niet helder van geest voelen. De vermoeidheid is te verklaren doordat de glucose niet verbrand kan worden waardoor er vrijwel geen energie vrijkomt.

Welke voeding relatief veel glucose bevat

Glucose valt onder de noemer enkelvoudige koolhydraten. Als een van de grootste oorzaken van overgewicht worden onze veranderde eetgewoonten genoemd. We eten tegenwoordig veel meer industrieel bewerkt voedsel dan vroeger het geval was. Hierdoor ontstaat het risico dat we al erg snel teveel enkelvoudige koolhydraten binnenkrijgen met het gevolg dat we vet gaan opslaan.

Vet dat niet meer verbrand gaat worden omdat we structureel te veel glucose binnenkrijgen. Hierdoor worden we dik en vallen we bij niet veranderende eetgewoonten niet af. Het is daarom erg belangrijk om gezond en gevarieerd te eten.

Hoe je kunt beginnen met gezonder eten

Wil je direct beginnen met gezond eten en snel afvallen op een blijvende manier dan kan ik je dit artikel over afvallen buik aanraden.

 

 

 

Leave a Reply