Gezond eetgedrag belonen met een lagere zorgpremie?

In deze tijd van het jaar zijn de zorgverzekeringen weer een actueel thema. Ieder jaar bestaat de mogelijk om te wisselen van zorgverzekeraar en opnieuw je pakketten te kiezen en te bekijken welke zorgverzekering het goedkoopst is en het beste bij je past. Daarbij is ook dit jaar weer de discussie ontstaan over de vraag of gezond gedrag beloond zou moeten worden met een lagere zorgpremie.

In dit artikel lees je enkele voor- en tegenargumenten. Wil je weten hoe je kunt afvallen door gezond te eten dan kan ik het artikel over afvallen buik aanraden om eens te lezen.

Waarom gezond gedrag belonen?

Ook dit jaar stijgen de meeste zorgpremies weer als gevolg van stijgende zorgkosten. De zorgkosten stijgen als gevolg van vergrijzing, betere behandeling van ziekten en onze (veranderende) leefstijl.

Leefstijl heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en de ziektekosten die we als gevolg daarvan maken. Leefstijl speelt dus een belangrijke rol in de hoogte van de zorgkosten. Vandaar de discussie hoe de leefstijl van mensen zodanig beïnvloed kan worden dat dit resulteert in gezonder gedrag.

Het terugdringen van de zorgkosten maakt het daarom noodzakelijk om onze huidige leefstijl eens kritisch tegen het licht te houden. Een Rotterdamse hoogleraar stelde vast dat 51% van de ziekten in Nederland te wijten valt aan beïnvloedbare omgevingsfactoren. De meest bekend daarvan is natuurlijk roken. Maar tegenwoordig wordt ook steeds meer duidelijk dat overgewicht resulteert in flink hoge zorgkosten.

Overgewicht is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De voorspelling is dat in 2025 1,3 miljoen mensen diabetes hebben in Nederland.

Voorstanders van het belonen van gezond eetgedrag stellen dan ook dat het niet zo kan zijn dat mensen die bewust ongezond leven onbeperkt gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg. Deze gezondheidszorg wordt namelijk gefinancierd door ons allemaal en gezonde mensen die bewust gezond leven betalen daarmee de rekening van de mensen die er een ongezonde leefstijl op na houden.

Argumenten tegen het beïnvloeden van gedrag

Iedereen leidt zijn eigen leven en is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leefstijl. Daar heeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Dit is een veel gehoord argument en zorgt er ook voor dat tot op heden weinig stimulans uitgaat naar gezond gedrag.

Zo schreef minister van Volksgezondheid in 2011 nog dat mensen zelf mogen beslissen welke leefstijl ze hanteren. Veel mensen zitten niet te wachten op een zogenaamde ‘vetbelasting’ waarbij je meer betaald voor ongezonde producten en met de belastinginkomsten de gezondere producten goedkoper worden gemaakt.

Mensen zijn bang dat hun privacy geschonden wordt en vinden het te ver gaan als verzekeraars inzicht krijgen in hun privé gewoonten. Dit zou in strijd zijn met de grondrechten.

Deze gedachte is gestoeld op beleid zoals dit wordt gehanteerd in Engeland en de VS. Daar wordt het principe van ‘de vervuiler betaald’ gehanteerd. Maar in Nederland zijn we hier nog niet klaar voor blijkt uit diverse peilingen.

Een ander argument is vooral een praktisch argument. Hoe maak je immers inzichtelijk wie gezond leeft en wie ongezond leeft. Waar ligt dan de grens en wie controleert dit?

Gezond gedrag inzichtelijk maken en meten

Tegenwoordig kunnen we via internet en apps van alles meten. Een oplossing kan zijn om mensen deel te laten nemen aan een leefstijlprogramma. Ben je lid en houd jij je aan de regels dan wordt dit beloond met een (financiële) incentive. Denk bijvoorbeeld aan premiekortingen of gratis kaartjes voor de sauna of het zwembad. Zo creëer je een situatie waarin alle mensen in eerste instantie dezelfde premie betalen maar je korting kunt krijgen als gevolg van bewuste gezonde keuzes die je maakt.

Om te meten of je voldoet aan de regels kan gebruik worden gemaakt van moderne techniek zoals een app. Een regel kan bijvoorbeeld zijn om iedere dag een half uur te bewegen en een vooraf vastgesteld aantal meters te voet af te leggen. Via een app kun je registreren hoe lang en hoe ver je hebt gewandeld, gefietst of hebt hardgelopen.

Ook kun je registreren welke voeding je hebt gegeten. Dit is natuurlijk wel makkelijk te vervalsen omdat je op afstand niet goed kunt controleren wat iemand eet. Een oplossing kan zijn om de kassabon van de supermarkt te uploaden in een app op basis waarvan je punten kunt scoren voor gezonde producten.

Lidmaatschap van een sportvereniging, fitness of wandelvereniging zou kunnen leiden tot extra punten. Heb je overgewicht dan is dit te meten via een BMI meting, afvallen richting een gezonder BMI zou dan beloond kunnen worden.

Bovenstaande heb ik zelf even in een half uurtje weten te bedenken. Er zullen vast nog veel meer mogelijkheden zijn.

Bezwaren tegen een dergelijke registraties en metingen zullen er waarschijnlijk ook zijn. Belangen zullen altijd zorgvuldig moeten worden afgewogen en belangrijk is ook dat gegevens veilig worden opgeslagen zonder dat dit aan onbevoegde derden wordt gedeeld.

Kies je om geen deel te nemen aan een dergelijk programma dan kan dat natuurlijk ook, je betaalt dan wel meer premie of krijgt minder incentives.

Hoe zie jij de toekomst? Komt er een stimulans voor een gezondere leefstijl en gaan mensen met een gezonde leefstijl minder zorgpremie betalen?

 

Leave a Reply