Elk mens is verschillend en daarom zou de aanpak van overgewicht ook per persoon op maat gemaakt moeten worden. Het belang van een op maat gemaakte aanpak wordt nu ook in Nederland steeds meer erkent. Zo gaat de gemeente Amsterdam een op maat gemaakte aanpak hanteren voor kinderen met obesitas. De missie van de gemeente Amsterdam is dat in 2033 alle kinderen in de gemeente een gezond gewicht hebben.

Waarom is maatwerk belangrijk

Om een probleem structureel op te lossen is inzicht in de oorzaken belangrijk. Dit geldt ook voor mensen met overgewicht. Is er geen inzicht in de oorzaken dan bestaat de kans dat er een verkeerde aanpak wordt gehanteerd. Met deze aanpak worden niet de oorzaken opgelost waardoor mensen mogelijk niet in staat zijn om structureel af te vallen.

Een bekend voorbeeld is de mening dat als mensen te dik zijn dit komt doordat ze te veel of verkeerd eten. Voeding is weliswaar een van de belangrijkste oorzaken van overgewicht. Toch kunnen er zeker ook andere oorzaken aan het probleem van overgewicht ten grondslag liggen. Medicijn gebruik, erfelijke aanleg, traag werkende schildklier maar ook psychische en sociale factoren kunnen overgewicht veroorzaken.

In Nederland wordt overgewicht veelal nog steeds behandeld op groepsniveau. Zo wordt de maagverkleining vergoed vanuit de Zorgverzekering. Een maagverkleining zou namelijk de meest effectieve manier zijn om overgewicht aan te pakken. Met het aanbrengen van een maagband wordt echter maar ingespeeld op één mogelijk oorzaak en dat is voeding. Dit terwijl in individuele gevallen er vaak een combinatie van factoren meespeelt wat leidt tot overgewicht.

Afvallen door maatwerk: welke factoren zijn belangrijk?

Ben je zelf te zwaar en wil je graag afvallen dan is het dus belangrijk om goed inzicht te krijgen in de oorzaken die er toe leiden dat je te zwaar bent. Als je hier geen ervaring mee hebt kan dit best lastig zijn. Daarom lees je hieronder enkele factoren die overgewicht kunnen veroorzaken. Blijf je het moeilijk vinden om een goede analyse te maken dan kan professionele begeleiding een optie zijn.

Erfelijke aanleg

Sommige mensen lijken alles te kunnen eten zonder dik te worden, terwijl andere mensen zelfs al aankomen als ze een stuk gebak zien liggen. Uit diverse studies blijkt dat onze hersenen heel belangrijk zijn bij het ontstaan van overgewicht.

Wetenschappers ontdekten 97 genetische patronen die verschillen tussen mensen met en zonder aanleg voor overgewicht. Veel van de patronen spelen zich af in onze hersenen. De patronen regelen bijvoorbeeld onze eetlust. Het blijkt ook dat deze patronen invloed hebben op de aanmaak van vetcellen en de suikerhuishouding.

Ook blijkt dat er 49 genetische signalen zijn die verband houden met het ontstaan van een dikke buik. Wil je rondom de buik afvallen dan kan het daarom verstandig zijn om daarvan kennis te nemen.

Daarnaast spelen ook sociale factoren een rol. Bij het eten spelen namelijk ook emoties een grote rol. Sommige mensen hebben de neiging om veel en ongezond te gaan eten als ze emotioneel wat minder stabiel zijn. Daardoor bepaald de stemming heel erg wat je eet.

Ook persoonlijkheidskenmerken, overtuigingen en houding spelen een rol in het ontstaan van overgewicht.

Balans inkomende en uitgaande energie

Een bekende is de balans tussen de hoeveelheid calorieën die er per dag ingaan en uitgaan. Neem je meer calorieën op dan je lichaam verbruikt dan ontstaat er overgewicht. Tegenwoordig blijkt dat vaak de snelle koolhydraten er voor zorgen dat je al snel te veel calorieën binnenkrijgt. Daarom kan een gedegen koolhydraatarm dieet uitkomst bieden.

Sociale en fysieke omgeving

De sociale en fysieke omgeving blijkt eveneens een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van overgewicht. Leef je in een samenleving die uitnodigt tot eten dan zijn de mensen over het algemeen zwaarder dan mensen uit een omgeving waar dat niet leeft. Maar ook dit verschilt per persoon. Sommige mensen gaan eten bij het zien van eten (externe eters). Anderen laten zich veel meer leiden door emoties (emotie-eters).

Sociale omgeving zoals vrienden en familie zijn ook belangrijke factoren. Is het algemeen aanvaard en gebruikelijk om veel en ongezond te eten dan is de kans groot dat je hier zelf ook in mee gaat. Hetzelfde geldt voor beweeggedrag. Is het niet gebruikelijk in je sociale omgeving dat er een sport wordt uitgeoefend dan zul je zelf ook minder snel geneigd zijn om te gaan sporten.

Uit bovenstaande blijkt des te meer dat overgewicht een complex probleem is.  Feit is wel dat overgewicht een groeiend probleem is. Je zou kunnen concluderen dat dit vooral komt door een veranderende omgeving en voedingsaanbod. Overige factoren (erfelijke aanleg) zijn namelijk niet wezenlijk veranderd. De aanpak van overgewicht begint daarom wat mij betreft met gezonde en gevarieerde voeding aangevuld met een goede oorzakenanalyse en een op maat gemaakte aanpak.

Leave a Reply